Πώς να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς πρόσβασης - Άλλο - 2019

Anonim

Ο Σύμβουλος περιεχομένου, ο οποίος υπάρχει στον Internet Explorer, είναι μια τυπική λειτουργία προγράμματος περιήγησης. Η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις έχει χαθεί και δεν μπορεί να ανακτηθεί. Ωστόσο, η απενεργοποίηση της επιλεγμένης λειτουργίας είναι εφικτή.

Οδηγία

1

Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" για να ανοίξετε το κύριο μενού του συστήματος Microsoft Windows και μεταβείτε στο στοιχείο "Εκτέλεση" για να ξεκινήσετε το εργαλείο "Επεξεργαστής μητρώου".

2

Καταχωρίστε την τιμή regedit στο πεδίο "Open" και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την εκτέλεση της εντολής.
(Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών μητρώου πριν εφαρμόσετε οποιεσδήποτε αλλαγές.)

3

Αναπτύξτε τον κλάδο μητρώου
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Λογισμικό \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Ratings
και θα εμφανιστεί το μενού περιβάλλοντος του πλήκτρου πλήκτρου κάνοντας κλικ στο δεξιό κουμπί του ποντικιού.

4

Επιλέξτε την εντολή "Διαγραφή" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την εφαρμογή των επιλεγμένων αλλαγών.

5

Καλέστε το μενού περιβάλλοντος του προεπιλεγμένου δευτερεύοντος κλειδιού και διαγράψτε το (εάν υπάρχει κάποιο κλειδί).

6

Ξεκινήστε τον Internet Explorer και ανοίξτε το μενού Εργαλεία στην επάνω γραμμή εργαλείων του παραθύρου του προγράμματος.

7

Επιλέξτε "Επιλογές Internet" και μεταβείτε στο "Περιορισμός πρόσβασης".

8

Επιλέξτε Περιεχόμενο και μεταβείτε στην καρτέλα "Περιεχόμενο" του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές Internet" που ανοίγει.

9

Κάντε κλικ στο κουμπί "Απενεργοποίηση" στην ενότητα "Περιορισμός πρόσβασης" και δημιουργήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο "Κωδικός πρόσβασης".

10

Επιβεβαιώστε την τιμή του νέου κωδικού εισάγοντας ξανά την επιλεγμένη τιμή στο πεδίο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις αλλαγές που έχουν γίνει.

11

Μεταβείτε στην καρτέλα "Επιτρεπόμενες τοποθεσίες" και εισαγάγετε τη διεύθυνση της απαιτούμενης σελίδας στο Internet στο πεδίο "Να επιτρέπεται η προβολή του επόμενου ιστότοπου".

12

Κάντε κλικ στο κουμπί "Πάντα" για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση στη "Λίστα επιτρεπόμενων και απαγορευμένων ιστότοπων".

Δώστε προσοχή

Εσφαλμένες αλλαγές στις καταχωρήσεις μητρώου μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη να επανεγκαταστήσετε πλήρως το λειτουργικό σύστημα των Windows και επομένως θα πρέπει να εκτελούνται μόνο αν υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στην αναγκαιότητα των επιλεγμένων αλλαγών.

  • Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης του Internet Explorer για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ιστότοπους το 2019
  • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης για να περιορίσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενο στον Internet Explorer το 2019