Πώς να καταχωρίσετε έναν υπολογιστή - Λειτουργικά συστήματα - 2019

Anonim

Η εγγραφή ενός υπολογιστή περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά βήματα, χωρίς τα οποία ο χρήστης ενδέχεται αργότερα να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η πρόσβαση στο σύστημα θα είναι περιορισμένη. Η διαδικασία εγγραφής αρχίζει ήδη κατά την εγκατάσταση του συστήματος και τελειώνει με την ενεργοποίησή του.

Οδηγία

1

Καταχωρίστε τον υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής, θα εμφανιστεί ένα ειδικό παράθυρο στην οθόνη, στο οποίο θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή, καθώς και το όνομα του υπολογιστή. Οι διαχειριστές και τα ονόματα των υπολογιστών θα χρησιμοποιηθούν από προεπιλογή κατά τη δημιουργία λογαριασμών δικτύου και άλλων λογαριασμών, καθώς και σε διάφορα προγράμματα, οπότε προσέχετε όταν τα καθορίζετε.

2

Ολοκληρώστε τη διαδικασία ενεργοποίησης του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του συστήματος. Στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης, θα εμφανιστεί ένα κίτρινο εικονίδιο, όταν πατηθεί, ξεκινά ο οδηγός ενεργοποίησης. Εάν δεν το ολοκληρώσετε εντός 30 ημερών, η πρόσβαση στον υπολογιστή θα περιοριστεί. Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο ενεργοποίησης για εσάς - μέσω του Διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου.

3

Ορίστε τις σωστές ρυθμίσεις δικτύου και παρέχετε πρόσβαση στον υπολογιστή με το Internet για να ενεργοποιήσετε το σύστημα με τον πρώτο τρόπο. Ανοίξτε το φάκελο "Πίνακας ελέγχου" μέσω του μενού "Έναρξη" και επιλέξτε την υπηρεσία "Συνδέσεις δικτύου". Επιλέξτε "Δημιουργία νέας σύνδεσης". Καθορίστε τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης που παρέχονται από τον ISP σας για τη σύνδεση στο Internet, καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις δικτύου, εφόσον απαιτείται: διεύθυνση IP, διακομιστής μεσολάβησης, δεδομένα πύλης κ.λπ. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, ο υπολογιστής σας θα καταχωρηθεί με συγκεκριμένη διεύθυνση δικτύου.

4

Εκτελέστε τον οδηγό ενεργοποίησης και στο ειδικό πεδίο πληκτρολογήστε το κλειδί εγγραφής, το οποίο θα πρέπει να αναγράφεται στη δισκέτα εγκατάστασης ή σε έναν από τους φακέλους όταν ξεκινά. Ως αποτέλεσμα, θα δείτε ένα μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενεργοποίησης του συστήματος.

5

Επιλέξτε τη δεύτερη μέθοδο ενεργοποίησης εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο. Το κύριο πρόγραμμα θα υποδείξει έναν τηλεφωνικό αριθμό που θα καλέσει για να ολοκληρώσει την εγγραφή. Περιμένετε να απαντήσει ο χειριστής και να του δώσει τον αριθμό ενεργοποίησης. Ένας υπάλληλος της Microsoft θα αναφέρει την επιτυχία της επιχείρησης.

  • Adobe Photoshop CS6