Πώς να κάνετε περιτύλιξη κειμένου στο Word - Λογισμικό - 2019

Anonim

Η περιτύλιξη κειμένου στο Word υλοποιείται επισημαίνοντας ένα γραφικό αντικείμενο και εκτελώντας την εντολή Position στην καρτέλα Arrange. Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες κατά τη λειτουργία του περιτυλιγμένου κειμένου γύρω από τους πίνακες, καθώς και κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας σε διάφορες εκδόσεις του προγράμματος.

Οδηγία

1

Για να εφαρμόσετε την περιτύλιξη κειμένου στο Word, θα πρέπει να επιλέξετε ένα σχέδιο στο πρόγραμμα, ένα γραφικό αντικείμενο γύρω από το οποίο πρέπει να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία. Εάν αυτό το αντικείμενο βρίσκεται στον καμβά, τότε θα πρέπει να επιλέξετε ολόκληρο τον καμβά. Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε κλικ στην καρτέλα "Μορφοποίηση", η οποία στο πρόγραμμα Word 2007 βρίσκεται στην ομάδα "Ταξινόμηση". Σε αυτήν την καρτέλα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Θέση" και στη συνέχεια να επιλέξετε την επιθυμητή έκδοση της ροής κειμένου από τις μεθόδους που προτείνει το πρόγραμμα.

2

Εάν πρέπει να τυλίξετε κείμενο γύρω από έναν πίνακα στο Word 2007, θα χρειαστεί να επιλέξετε έναν πίνακα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ομάδα "Εργαλεία πίνακα", κάντε κλικ στην καρτέλα "Διάταξη". Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξετε την εντολή "Ιδιότητες" στην ομάδα "Πίνακας", η οποία θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση πολλών επιλογών περιτύλιξης κειμένου. Από τις προτεινόμενες μεθόδους, πρέπει να επιλέξετε το στοιχείο "Around". Μπορείτε να κάνετε επιπλέον αλλαγές στη διάταξη του πίνακα σε σχέση με το κείμενο χρησιμοποιώντας το κουμπί "Τοποθέτηση" στην ομάδα "Κάλυψη κειμένου". Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη όταν θέλετε να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ των εξωτερικών ορίων του πίνακα και του κειμένου.

3

Η περιτύλιξη κειμένου στο Word 2010 επιτυγχάνεται επισημαίνοντας ένα γραφικό, ένα γραφικό αντικείμενο σε ένα έγγραφο και επιλέγοντας μια καρτέλα με τα εργαλεία με τα συμφραζόμενα, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο που εισάγεται. Έτσι, για την εργασία με τις φωτογραφίες, πηγαίνετε στην καρτέλα "Εργασία με εικόνες", και για τα αυτόματα σχήματα - "Εργαλεία σχεδίασης". Στην επιλεγμένη καρτέλα, πρέπει να μεταβείτε στην ομάδα "Ταξινόμηση", επιλέξτε "Κάλυψη κειμένου". Μετά από αυτό, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μέθοδο αναδίπλωσης ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

4

Εάν ο χρήστης θέλει να εισαγάγει μια εικόνα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υπάρχοντος κειμένου με περιτύλιγμα, τότε η αντίστοιχη ενέργεια στο Word 2010 εκτελείται επισημαίνοντας την εικόνα στο έγγραφο και επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω. Στο τελικό στάδιο της ομάδας "Ταξινόμηση", κάντε κλικ στο κουμπί "Θέση", μετά το οποίο το πρόγραμμα σας ζητά να επιλέξετε την τοποθεσία στην οποία θα τοποθετηθεί το σχέδιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή "Στο κείμενο" δεν θα σας επιτρέψει να κάνετε μια πλήρη ροή γύρω, επειδή στην περίπτωση αυτή η εικόνα τοποθετείται αυτόματα στο μέσον του κειμένου πάνω και κάτω από το εισαγόμενο αντικείμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τυλίγετε κείμενο γύρω από την εικόνα που πρέπει να επιλέξετε άλλα στοιχεία από τη λίστα που προσφέρει το πρόγραμμα.

  • Επίσημη τοποθεσία του Microsoft Office (βοήθεια χρηστών)