Επισκευή και συντήρηση
Πώς να αποσυναρμολογήσετε το σκληρό δίσκο
Έχοντας τολμήσει να επισκευάσει το σκληρό δίσκο , πολλοί αρχάριοι χρήστες δεν καταλαβαίνουν τι μπορούν να κάνουν με το δίσκο αν ανοίγει στο σπίτι. Κατά τη συναρμολόγηση ενός σκληρού δίσκου στην παραγωγή, δημιουργείται ένα κενό μέσα στο κουτί που του επιτρέπει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο σκληρός δίσκος καθίσταται άχρηστος μετά από μερικά δευτερόλεπτα αλληλεπίδρασης με τον αέρα. Οι έμπειροι χρήστες ενός προσωπικού υπολογιστή αποσυναρμολογούν την θήκη του σκληρού δίσκου μόνο με απόλυτη βεβαιότητα ότι η κατάσταση λειτουργίας του σκληρ